A piac felé nyitnak – További duális képzések a sportban, egészségturisztikában, műszaki területen

A fejlesztés fókuszterületeinek megfelelően elkezdődik a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjában a karok struktúrájának átalakítása, további duális képzéseket terveznek a partnercégekkel együttműködő gépészmérnökképzés sikeres elindítása után. Dr. Németh Istvánnal beszélgettünk, akit a rektorhelyettesi feladatok ellátásával bíztak meg a szombathelyi campuson.

– Mi a célja a Sport- és Egészségtudományi Kar megalakításának?

– A régióban gazdag termálkincs van, amit eddig nem használtunk ki az egészségfejlesztés céljából. A termálvizekre, mozgásterápiára, testkultúrára épülő helyi potenciálokra építő képzéseket szeretnénk létrehozni, beleértve az egészségturisztikai lehetőségeket is. Az egyeztetések folyamatban vannak, előreláthatólag a márciusi szenátus tárgyal majd a célok megvalósítását végző kar megalakításáról. A szombathelyi campus jövőképének egyik fontos pillére az egészségiparba való bekapcsolódás. Vas megye és a vele határos Zala megye természeti adottságai lehetővé teszik az egészségtudatos életmódot szolgáló, a sporttudományok eredményeit is integráló, kutató és szolgáltató tevékenységek megjelenését. E célok stabil fogyasztói bázison (a 35-75 éves kor- osztály) és valós gazdasági potenciálon alapulnak, a megyei termálfürdők vezetőivel egyeztetve kerültek megfogalmazásra, és véleményünk szerint a Vas-Zalai régió egy kitörési pontját jelenthetik.

vasi gazdaság-4

A céljaink forrás oldalról – a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiára épülő pályázati konstrukciókon keresztül – is alátámasztottak, megvalósításukhoz erős Sporttudományi és Egészségtudományi Kompetencia Centrum jelenléte szükséges a régióban. A kar elődjének, a Sporttudományi Intézetnek meghatározó szerepe vitathatatlan, hiszen az országban tíz kar folytat sporttudományi képzést, és az oktatói kiválóság tekintetében az előkelő 2. helyet foglalja el köztük a szombathelyi, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság pedig a legmagasabbra minősítette a képzéseinket. Azonban szükséges az egyetemi képzéseknek és kutatásoknak a piac számára történő megnyitása. Szeretnénk egy erős duális képzést a régióban működő profi sportegyesületekkel való együttműködésben, illetve egy egészségturisztikai duális képzést a Közgazdaságtudományi Karral és a fürdőkkel közösen.

– Milyen irányban fejlesztik a műszaki, természettudomá- nyos képzési kínálatot?

– A további műszaki kép- zések – lehetőség szerint villamosmérnök vagy mérnökinformatikus szak – elindításáról folyamatban vannak az egyeztetések az államtitkársággal, a tárgyalások természetesen a partnervállalatok bevonásával zajlanak. Várhatóan e félév végén megszületnek a döntések.

– Hogy sikerültek a duális gépészmérnökképzés leendő második évfolyamának céges interjúi?

– A duális felvételi az előző évtől eltérően idén folyamatosan zajlik. Az első meghallgatásra január 20-án került sor. Az addig regisztrált 60 diák közül 58 fő jelent meg az interjúkon, közülük a cégek már 47 főt kiválasztottak ki az első körben. 58 duális helyünk van, az újonnan csatlakozott Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. még várja a jelentkezőit. Az első meghallgatás óta további 15 leendő hallgató regisztrált, még a héten lehet jelentkezni, pénteken 12-én lesz a következő meghallgatás. Jellemző, hogy a képzés magas színvonalának megfelelően a hallgatójelöltek is magas pontokkal érkeznek, teljesen általános a 300 feletti pont, elenyésző az ezalatti, és akad 450 pontos jelentkező is.

– Mi a perspektívája a campuson pedagógusképzés fejlesztésének?

– Ezen a területen módszertani megújulásban gondolkodunk. Úgy tesszük fel a kérdést: hogy lehet úgy tanítani, hogy a pedagógus minél jobban megmutassa a gyermekeknek a világot, és megkeresse azt, a mi egyénileg a legjobb a tanulókban. Van, aki szőni tud, van, aki írni, van, aki zenélni, van, akinek különös affinitása van a matematikához. Új szemléletű tanárokat kell képeznünk, aki az általános tudnivalók közvetítése mellett képes a tehetségek azonosítására, gondozására, a szociális képességek fejlesztésére, és az együttműködő munkakultúra kialakítására. Mindenki jó valamiben. A cél, hogy ne nyomorítsuk meg a tanulókat azzal, hogy olyat várunk el tőle, amire nem képes. De abban képesek legyünk fejleszteni, amiben tehetséges.

Kép és szöveg: Merklin Tímea

- VasiGazdaság

A bejegyzés elkészítését a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. A kamara célja, hogy az itt megjelent információkkal és további, ehhez hasonló tartalmakkal segítse a helyi vállalkozókat az üzleti fejlődésben.

Szólj hozzá!

Muszáj bejelentkezned, hogy hozzászólhass!