Budapestre és Brüsszelbe is elviszi, amit Szombathelyen hallott (VIDEÓ)

Kamarai és városvezetőkkel, egyetemi hallgatókkal és vállalkozókkal konzultált az Európai Bizottság képviseletvezetője – Szombathelyre látogatott kedden Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője. Találkozott és megbeszélést folytatott dr. Puskás Tivadar polgármesterrel, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az ELTE Savaria Egyetemi Központ vezetőivel, konzultált vállalkozókkal és egyetemi hallgatókkal.

Zupkó Gábor a programja során szerzett tapasztalatairól rövid összegzésben számolt be. A látogatás céljáról szólva elöljáróban kifejtette: az Európai Unió mindannyiunk életét befolyásolja, hiszen mindannyian európai uniós polgárok vagyunk. Az unió nem Brüsszelben van, hanem minden pontján az unió területének, tehát itt Szombathelyen és Budapesten is. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki elmondhassa a véleményét az Európai Unió működésével kapcsolatban.

 

Zupkogabor

Kopcsándi Ferenc, a VMKIK alelnöke, Zupkó Gábor  képviseletvezető és Balogh Károly Zsolt, a VMKIK főtitkára a kamarai  vezetőkkel folytatott megbeszélés előtt

 

  • Fontos megjegyezni, hogy az uniós tagság rendkívül sok lehetőséget nyitott meg a magyar gazdaság számára. Az uniós tagságon keresztül Magyarország a világ legnagyobb kereskedelmi övezetének, az egységes európai piacnak a tagja, ami a magyar gazdaság egyik motorja. Az uniós tagságon keresztül Magyarország globális kérdéseket tud befolyásolni, ezért rendkívül lényeges, hogy minden magyar, közelebbről minden szombathelyi polgár el tudja mondani a véleményét az unió működéséről, illetve kérdéseket tudjon feltenni. Nem jó az, ha Brüsszelben, Budapesten vagy másutt üldögélünk, hanem ki kell mozdulnunk és beszélgetnünk kell az európai polgárokkal, köztük a szombathelyi polgárokkal az őket érintő és érdeklő kérdésekről. Ezért jöttem el Szombathelyre is, ezért beszélgettem egyetemi hallgatókkal, egyetemi vezetőkkel, a város vezetőivel, a kamara képviselőivel, vállalkozókkal – tette hozzá a képviseletvezető, majd a tapasztalatairól beszélt:

 

  • Nehéz összefoglalni ezeknek a több órás beszélgetéseknek az eredményét. Úgy látom, hogy az egyetemi hallgatók tisztában vannak az Európai Unióban rejlő lehetőségekkel, érdeklődnek az iránt, hogyan tudna az uniós tagság az uniós intézményeken keresztül hozzájárulni egy versenyképességi folyamathoz, az oktatás színvonalának a javításához, azon rétegek felzárkóztatásához, akik jelen pillanatban még nem tudnak úgy hozzájárulni a gazdaság fejlesztéséhez, ahogy az optimális vagy ideális lenne. Beszélgettünk az európai oktatási övezettel kapcsolatos új javaslatokról, az Erasmus hallgatói csereprogram lehetőségeiről és az újabb kezdeményezésekről is. A kamara tisztviselőivel, a vállalkozókkal pedig arról, hogyan hasznosulnak az uniós források, hogyan lehetne javítani a mikro-, kis- és középvállalkozások forráshoz jutását, milyen forrásokhoz kellene elsősorban hozzájutniuk, milyen kihívásokkal küzdenek a mindennapjaik során, hogyan lehetne orvosolni a forráshiányt, kezelni a munkaerő-hiányt. Nagyon sok kérdést átbeszéltünk, úgy is mondhatnám, teli tarisznyával megyek vissza. Az elmondottakat továbbítom a kollégáimnak, és dolgozni fogunk azon, hogyan lehetne azokat felhasználni például a jövőbeni pályázati rendszerek átalakításánál, egyszerűsítésénél és hatékonyabbá tételénél. A felvetések egy része a magyar kormányzat kompetenciájába tartozik. Velük is rendszeresek a konzultációk, tehát jelezni fogjuk nekik, amit itt hallottunk. A kérdések másik része pedig a Brüsszelben dolgozó kollégáinkra tartozik, akik előkészítik a következő költségvetési időszak feltételrendszerét. Hozzájuk kell becsatornázni ezeket az észrevételeket, hogy jól hasznosuljanak, és olyan finanszírozási, pályázati rendszerek kialakításra törekedjenek, amelyek közvetlenül és hatékonyan segítik a gazdasági fejlődést.

 

A dr. Puskás Tivadarra folytatott megbeszélésről pedig így nyilatkozott:

 

  • Polgármester úr tájékoztatást adott a város fejlődéséről, fejlesztéséről, és azokról az erőfeszítésekről, amelyekkel próbálják erősíteni a szombathelyi identitást, illetve igyekeznek egy olyan hangulatot, atmoszférát kialakítani, amiben büszkék lehetnek az identitásukra a szombathelyi polgárok. Egyfajta lokálpatrióta hangulatot szeretnének teremteni, hallottam, hogy meg tudják tartani a polgárokat, sőt – akár ösztöndíjjal – visszavonzani azokat, akik elköltöztek, hogy itt tanuljanak, itt találják meg a boldogulásukat. Beszélgettünk arról is, hogyan hasznosultak az uniós pénzek, és mihez várnának további forrásokat. Például az ipari park bővítése ilyen. Nagyon sok információt kaptam, magam is sokat tanultam és hasznosítottam ezekből. Öröm volt azt hallani, hogy a kamara, az egyetem vezetősége és a városvezetés egyeztetetten gondolkodik a város jövőjéről, harmonizálják a programjaikat és közösen tesznek erőfeszítéseket azért, hogy a város élhetőbb legyen. És ehhez próbálják közösen meghatározni azokat a célokat, amiket például uniós forrásból lehetne megvalósítani.

 

Zupkó Gábor szólt arról is, hogy minden megyében, így Szombathelyen is van egy európai uniós információs pont, aminek a kamara irodái adnak helyet.

 

  • Fontos tudni, hogy ezek az információs pontok nem csak a vállalkozók, hanem minden polgárnak a rendelkezésére állnak, akik az Európai Unió, közelebbről az Európai Bizottság tevékenységével kapcsolatban kérdést szeretnének feltenni, illetve bármely uniós ügyben tájékozódni akarnak. A cél az, hogy mindenki közvetlenül igénybe vehesse a hálózat szolgáltatásait.

 

Takács Tamás, a vasi kamara szombathelyi székházában működő európai uniós információs pont (Europe Direct) vezetője a fentieket azzal egészítette ki, hogy az irodát a kamara alaptevékenységéből adódóan egyrészt a vállalkozók keresik meg az unióval kapcsolatos ügyekben. Ezek számos kérdéskört ölelnek fel, mint például vállalkozási tevékenység az unió más országaiban, környezetvédelmi előírások, fogyasztóvédelmi kérdések, unión belüli és harmadik országokkal folytatott kereskedelem, stb. Rajtuk kívül egyre több (havonta átlagosan 30-35) Vas megyei polgár fordul hozzájuk számos kérdéssel (például unióbeli országban történő munkavállalás, az azzal kapcsolatos járulék, adófizetési kötelezettségek, fogyasztóvédelmi problémák, diplomamunkákhoz segédanyag kérése, stb.).

 

Takács Tamás a továbbiakban kifejtette:

 

  • A tájékozódás lehetőségét az iroda a társadalom minden szegmense számára biztosítja, így az Európai Unió politikái, programjai, intézményeinek tevékenysége széles körben ismertté válnak, és segítik a régió szervezeteinek, csoportjainak az integrációs folyamatba történő csatlakozását, a kötelezettségek és jogok megismerését, az unió által nyújtott lehetőségek minél jobb kihasználását. A projekt közvetlen célja, hogy a Vas megyében felmerülő helyi és regionális igényekhez igazított, speciális információs szükségleteket kielégítse, a célcsoportoknak megfelelő gyakorlatorientált tájékoztatást adjon az Európai Unió bármely területére vonatkozó kérdésekben információt, tanácsot nyújtson. Az iroda a tevékenységével, az információszolgáltatásával elősegíti a régióban zajló fejlesztési folyamatok megvalósulását azáltal, hogy a régióban működő szervezeteket, személyeket naprakész információval látja el az EU-ról, annak működéséről, gazdasági és szociális törekvéseiről, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben vállalt szerepéről, az uniós polgárok életkörülményei javítása érdekében tett erőfeszítéseiről, az aktuális pályázati lehetőségekről. Fontos feladat a vidéki lakosság információhoz jutásának elősegítése, a „vidékiségből” adódó – az ezt a területet jellemző – hátrányos helyzet mérséklése, az információhiányból adódó korlátok csökkentése. Fontos cél az EU szomszédságpolitikájának érvényre juttatása, a globalizáció kihívásaira (energiabiztonság, élelmiszerbiztonság, éghajlatváltozás, migráció) adandó válaszok megfogalmazása, a határmentiségből adódó lehetőségek fokozott kiaknázása, a vállalkozók/vállalkozások információs igényének mind teljesebb körű kielégítése, különös tekintettel a határon átnyúló (osztrák és szlovén) gazdasági kapcsolatok erősítésére, valamint a kreativitás, az innováció fontosságának tudatosítására a gazdasági növekedésben és a foglalkoztatottságban. Az Ausztriával határos fekvés határozza meg az élet számos területén a régióban élő emberek és az itt működő – akár társadalmi, gazdasági, civil – szervezetek speciális információs igényét. Magyarország uniós csatlakozását követően megnőtt az igény a határon túli, illetve a határon átnyúló munkavállalással, továbbtanulással, vállalkozási, szolgáltatás nyújtási  tevékenységekkel kapcsolatos kérdések, az ezekre vonatkozó jogszabályi előírások, gyakorlati tudnivalók tisztázására. A személyek és az áruk szabad áramlása magával hozta a mindennapi életben felmerülő igények (például banki ügyek, Ausztriában történő beszerzések, diákcsere programok, külföldi tanulási lehetőségek, továbbképzések) növekedését. Az ezekkel kapcsolatos kérdésekre az érdeklődők lehetőleg egy helyen és gyorsan szeretnék megkapni a választ.

- VasiGazdaság

A bejegyzés elkészítését a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. A kamara célja, hogy az itt megjelent információkkal és további, ehhez hasonló tartalmakkal segítse a helyi vállalkozókat az üzleti fejlődésben.

Szólj hozzá!

Muszáj bejelentkezned, hogy hozzászólhass!