Százezer forint a díjazás – Új logó tervezésére írt ki pályázatot a vasi kamara

Logó tervezésére írt ki pályázatot a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VMKIK). A nyertes alkotás készítője 100 ezer forint díjazásban részesül. A ötlettervek beadásának határideje 2019. május 3-a.

Amire a tervezés során mindenképpen figyeljetek: a logónak természetesen teljesen egyedi alkotásnak kell lennie. Illeszkednie kell a VMKIK által képviselt értékekhez, illetve alkalmasnak kell lennie arra, hogy tükrözze a szervezetnek a gazdaságban elfoglalt pozícióját. Ugyan nem elvárás, de megfontolandó tipp, hogy a logó elemei utaljanak a vállalkozók összefogására. A kamara szlogenje ugyanis az “Együtt könnyebb” szóösszetétel. Stílusban, betűtípusban nincs megkötés. Preferált színek viszont vannak: a kék, a fekete, a sárga és az “arany”. Elvárás még, hogy a logónak színesben és fekete-fehérben is érvényesülnie kell. Valamint távolról és kis méretben is jól beazonosíthatónak kell lennie. Az ötleteket olyan pályázóktól várja a kamara, akik Vas megyei címmel rendelkeznek.

A teljes kiírást és a részletes feltételeket alább látjátok.


Pályázat logóterv készítésére

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban VMKIK) pályázatot ír ki a szervezet új logójának elkészítésére. 

Elvárások:

  • A logó egyedi, jól felismerhető és beazonosítható legyen. 
  • Legyen újszerű és kreatív, igazodjék a VMKIK által képviselt hagyományos értékekhez, ugyanakkor legyen alkalmas a szervezet gazdaságban elfoglalt pozíciójának tudatosítására is. 
  • A logó lehet álló vagy fekvő elrendezésű, de legyen alkalmas a VMKIK rövidítés és/vagy a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felirat feltüntetésére, akár a logóba integrálva, akár annak közelében elhelyezve. 
  • A logó utalhat Vas megyére, annak gazdaságára vagy a vállalkozók összefogására, a kamara négy tagozatának (ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és kézműves tagozat) szerepére, tevékenységére  – a kamara „Együtt könnyebb”, szlogenje jegyében -, ám ez az opció nem döntő kritérium a pályázatok elbírálásában. 
  • A logó stílusával kapcsolatban nincs megkötés, ám elvárás, hogy az esztétikai szempontból is méltó legyen a VMKIK gazdaságban betöltött szerepének érzékeltetésére.
  • A tervezéshez felhasznált betűtípusokkal kapcsolatban szintén nincs megkötés, ám fontos, hogy azok harmonizáljanak a logó vizuális tartalmával. Ugyanakkor szempont, hogy az alkalmazott betűtípus jogtiszta lehetőséget kínáljon a logó kiegészítéseként történő alkalmazására. 
  • A logó tervezésében preferált színek: a kék, a fekete, a fehér és a sárga, illetve az „arany”. A színek árnyalataira vonatkozóan nincs megkötés. 
  • A logó színesben, valamint fekete-fehérben, szürke árnyalatosban és inverzben is jól beazonosítható, rugalmasan felhasználható legyen.
  • A logó távolról és kis méretben is értelmezhető legyen.

Pályázatot nyújthat be minden olyan jogi vagy természetes személy, aki Vas megyei címmel (lak-, szék- illetve telephely) rendelkezik. 

A pályázat anonim jelleggel kerül meghirdetésre, azaz az eredményhirdetésig a pályázók kilétüket nem, csak elérhetőségüket kötelesek felfedni, e-mail címük vagy telefonszámuk megadásával. 

Díjazás:

A logópályázat nyertese 100.000,- Ft díjazásban részesül.

A nyertesnek kiválasztott logó esetleges módosítása, továbbtervezése, kivitelezése, bármely célból, valamint bármely platformon történő alkalmazása és felhasználása a VMKIK feladata és joga, a győztes logó/tervezet a díjazás kifizetésével egyidejűleg a VMKIK kizárólagos használatába kerül.

A logó-ötlettervek beadási határideje: 2019. május 3.

A logóterv beadásához kérjük a logó koncepciójának rövid leírását is!

Elbírálás határideje: 2019. május 15.

A tervezési időszakban a pályázóknak módjukban áll egyeztetni a VMKIK képviselőjével (Balogh Károly Zsolt, balogh.karoly.zsolt[KUKAC]vmkik.hu).

A pályázat eredményéről a VMKIK a honlapján nyújt tájékoztatást, legkésőbb a pályázati munkák elbírálását – 2019. május 15-ét – követő héten.  

A VMKIK közvetlenül csak a győztes pályamunka beküldőjét értesíti ki, az előzőekben meghatározott határidőig.

A díjazásban nem részesülő terveket a pályázó kérésére visszaszolgáltatjuk.

Kiegészítő információk

A díjazott hozzájárul, hogy teljeskörűen és kizárólagosan átadja a logótervezet felhasználásának, alkalmazásának, módosításának minden jogát a VMKIK számára. Erről a pályázat beadásához kapcsolódva nyilatkozatot kell csatolni. 

További információk a pályázatok benyújtásával kapcsolatban

A grafikai terveket személyes leadás vagy postai úton történő továbbítás esetén nyomtatott dokumentum formájában, elektronikus úton történő beküldés esetén pedig jpeg vagy pdf fájl formátumban kérjük benyújtani. 

Egy pályázó több pályaművet is benyújthat, de a pályázatok kizárólag csak a logóra, annak grafikai és tipográfiai elemeire irányuljanak. Az arculat, illetve a kisarculat tervezés nem képezi részét jelen pályázatnak.

A győztesnek kiválasztott pályamunkát szerkeszthető, vektorizált formátumban is be kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell a logó rövid, néhány mondatos jellemzését, bemutatását is.

A pályázati anyagokat a VMKIK elnökségi tagjaiból álló zsűri értékeli. A VMKIK fenntartja magának a jogot, hogy háromnál kevesebb pályázatnál, illetve abban az esetben, amennyiben a zsűritagok döntése alapján nincs támogatható pályázat, ne hirdessen győztest.

A pályázati anyagok beküldhetők/leadhatók e-mail-ben vagy személyesen a VMKIK székhelyén (9700 Szombathely, Honvéd tér 2, Titkárság), Nyitva tartása: H-P 8-13 óra, illetve beküldhetők postán ugyanerre a címre.

Az e-mailben érkező pályázatokat a vmkik[KUKAC]vmkik.hu címre kérjük megküldeni. 

A borítékon illetve az e-mail tárgyában kérjük, tüntessék fel: „Vas Megyei Kamara logó ötlet pályázat”.

 

- Egyéb

A bejegyzés elkészítését a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. A kamara célja, hogy az itt megjelent információkkal és további, ehhez hasonló tartalmakkal segítse a helyi vállalkozókat az üzleti fejlődésben.

Szólj hozzá!

Muszáj bejelentkezned, hogy hozzászólhass!