Több ismerettel jobban segíthetik a pályaválasztást az osztályfőnökök

A megye gazdaságáról hallhattak előadást a Zrínyi iskola pedagógusai – A gazdaság, a szakmaszerkezet és a pályaorientáció összefüggései címmel tartott előadást február elején a szombathelyi Zrínyi iskola tantestületi értekezletén Kiss-Bauer Szilvia, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzési csoportvezetője, MFKB tanácsadó.

Ennek során az előadó a többi között részletesen ismertette a kamara koordinációjában tavaly júniusban létrehozott pályaorientációs együttműködési megállapodásban foglalt célokat. Például azt, hogy az együttműködésben résztvevő szervezetek igyekeznek elősegíteni az oktatási rendszerben dolgozó szakemberek pályaorientációs ismereteinek bővítését, a pályaorientációs területen, illetve az együttműködésben résztvevő partnerintézmények szakembereinek oktatási, képzési, munkaerő-piaci információkhoz való hozzájutását.

pexels-photo-515168

Mindezek fényében úttörő kezdeményezésnek számított a Zrínyi iskolában megtartott előadás, amit remélhetően újabbak követnek majd a többi oktatási intézményben. Mint Kiss-Bauer Szilvia fogalmazott, a pedagógusoknak, az osztályfőnököknek fontos szerep jut a tanulók pályaválasztási döntésének elősegítésében, ami egyfajta felelősséggel is párosul. Felelősen ugyanis csak akkor képesek segíteni a szülők és a diákok ilyen jellegű döntését, ha a pedagógusok maguk is tisztában vannak a gazdaság állapotával, szükségleteivel és a képzési lehetőségekkel, közelebbről pedig az adott szakmákkal. Azt kellene minél inkább elősegíteni – fejtette ki a kamara képzési csoportvezetője -, hogy minél tudatosabb legyen a nyolcadikosok iskolaválasztása. A kamara ehhez kíván hozzájárulni a maga eszközeivel.

  • Tudjuk jól, hogy sok a pedagógusokkal szembeni elvárás, ennek ellenére talán nem teszünk nagy terhet a vállukra azzal, hogy újfajta szemlélet kialakítására buzdítjuk őket a tudatos pályaválasztás elősegítése érdekében – fogalmazott Kiss-Bauer Szilvia. – Az a tapasztalatunk – és ez a mostani előadás során is megerősítést nyert -, hogy más és több is történik a gazdaságban, közelebbről a megye gazdaságában, mint amit nagy vonalakban tudnak az általános iskolai pedagógusok. Nyilvánvaló, hogy nincs idejük begyűjteni a naprakész információkat, ezért is szerencsés, ha egy-egy ilyen előadás keretében fel tudjuk hívni a figyelmüket a legfontosabb tudnivalókra. Olyanokra, amik új információt jelenthetnek számukra a pályaorientációval, a pályaválasztással kapcsolatban. Érdekes volt látni a zrínyis tanárok arcát például akkor, amikor a különböző szakmákban előforduló aktuális bérekről beszéltem, hiszen többek számára meglepő információk voltak ezek. Pedig ilyen ismeretek nélkül nehéz egy-egy szakmát alaposan bemutatni a gyerekeknek. A lényeg tehát, hogy talán elindul egy folyamat, s a közeli jövőben egyre több hasonló előadásra hívnak a megye általános iskoláiba.

A Zrínyi iskolában egyébként a pályaorientációs tevékenység komplex programként szövi át az egész tanévet.

  • A folyamat kulcsszereplői a pedagógusok, az osztályfőnökök, akiknek a tájékozottsága, a naprakész ismeretei elengedhetetlenek ahhoz, hogy érdemben tudják segíteni a gyerekeket és szüleiket a döntésben – mondta Kis Gábor intézményvezető, majd így folytatta:
  • Pályaorientációs munkánk akkor lehet még hatékonyabb, ha ismerjük Szombathely, Vas megye, régiónk gazdaságának munkaerő-szükségletét, továbbá figyelünk a középfokú oktatási intézmények képzési kínálatára. Kiss-Bauer Szilviától naprakész információkat kaptunk egyebek között szűkebb környezetünk munkaerő-piaci helyzetéről, igényeiről, a hiányszakmákról, az ösztöndíjrendszerről, a pályaválasztást segítő intézményekről, szervezetekről, rendezvényekről, kiadványokról, valamint a kamara pályaorientációs munkájáról, amit nagyon hasznosnak ítéltünk.

Kis Gábor elárulta azt is, hogy éppen most készítették elő postázásra a továbbtanulási papírokat. 76 végzős tanulójuk összesen 19 középfokú intézményt jelölt meg.

- oktatás, VasiGazdaság

A bejegyzés elkészítését a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. A kamara célja, hogy az itt megjelent információkkal és további, ehhez hasonló tartalmakkal segítse a helyi vállalkozókat az üzleti fejlődésben.

Szólj hozzá!

Muszáj bejelentkezned, hogy hozzászólhass!