Több lépcsős segítségre szorulnak a bajba jutott vállalkozások

Fokozatos újraindulás várható – Két hónap telt el azóta, hogy hazánkban is megjelent a koronavírus járvány. A tömeges megbetegedések okozta egészségügyi, illetve a gazdaság működésére vonatkozó közvetlen vagy közvetett hatásokat egyelőre pontosan még nem ismerjük. A vírus elterjedésének megakadályozására, továbbá a cégek és a munkahelyek megtartása érdekében az elmúlt hetekben – jórészt kamarai véleményekre is alapozott – kormányzati és egyéb intézkedések bizakodásra adnak okot, bár azt egyelőre nehezen lehetne felbecsülni, milyen mértékben sikerül elhárítani a járvány okozta gazdasági károkat.

Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is úgy látja, alapvetően két csapásirányban kell haladni.

  • Vitathatatlanul az első és legfontosabb feladat az emberi életek mentése, a megbetegedés kockázatainak a minimálisra csökkentése, és ebben a tekintetben – én úgy látom – jól és a helyén kezelte a kormány a kialakult helyzetet. A gazdasági kérdések ugyan másodlagosak, de ezekre is kiemelt figyelmet kell fordítani. Kétségtelen, hogy a cégek sokként élték meg a járvány megjelenését, hiszen erre nem lehetett felkészülni. A vállalatok alapvetően háromféle módon reagáltak a járvány okozta stresszre. Voltak, amelyek a termelés lassításával, mások a tevékenységük részbeni vagy teljes leállításával igyekeztek elkerülni a nagyobb bajt. Ez persze csak részben sikerült, sikerülhetett. A legtöbb cég, vállalkozás számára elkerülhetetlen a kormányzati segítség igénybevétele. Tudni kell persze, hogy a kormányzat rendelkezésére álló keret is véges, ráadásul az állami bevételek is folyamatosan csökkennek. A területi kamarák az országos kamarával együtt azonnali kormányzati segítséget, beavatkozást sürgettek, s bár nem lehet vitatni a kormány szándékát, azért azt meg kell jegyezni, hogy az eddigi tapasztalatok szerint kissé késve és nem minden ágazatra vonatkozóan érkezett meg a remélt kormányzati segítség.

A területi kamarák, köztük a vasi is a kezdetektől folyamatosan monitorozták a helyi gazdaságot, gyűjtötték a gazdasági szereplők véleményeit, javaslatait. Eljutottak ezek arra a szintre, ahol a döntések születnek?

  • Valóban, a járvány megjelenését követően azonnal rendkívül összehangolt módon, helyi, régiós és országos szinten is nagyon intenzíven kérték a kamarák a cégek, a vállalkozások vezetőinek jelzéseit az adott terület problémáit illetően. Az így összeállított javaslatcsomagot jutattuk el aztán a kormányzati döntéshozók felé. Kamarai részről mi a kezdetektől azt mondtuk, hogy több lépcsős segítségre lesz szükségük a bajba jutott vállalatoknak, vállalkozásoknak, pontosan azért, mert a csökkentett termelés vagy a leállás hatásai nem feltétlenül jelentkeznek azonnal. Egyértelmű volt számunkra, hogy ebben a helyzetben az időfaktor szorításában vagyunk. Ebből következően egyrészt azonnal kell a segítség, másrészt több lépcsőben lesz szükség a kormányzat pénzügyi beavatkozására, harmadrészt pedig a prioritások figyelembe vétele mellett a gazdaság szinte valamennyi szereplőjének kell juttatni támogatást. Itt jegyzem meg, hogy a kilábalás, az újraindulás is csak fokozatosan, több lépcsőben képzelhető el.

Hogyan érintette a járvány a Vas megyei cégeket?

  • Anélkül, hogy kiemelnék egyes ágazatokat, azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy a járványnak megyénkben is a turizmus a legnagyobb vesztese, hiszen a turizmus ebben a régióban mindenképpen húzóágazatnak tekinthető. Másodsorban a megyében igen jelentős az autóipari beszállító cégek aránya, ezek közül nagyon sok kényszerült leállásra az utóbbi hetekben. A kereskedelemben is nagyon jelentős a forgalom visszaesése. Nagyon helyesen az otthon maradásra buzdítottuk az embereket, ami persze együtt járt azzal, hogy kevesebben és kevesebbet vásároltak, még ha nőtt is az online kereskedelem. Említhetem aztán a vendéglátást, hiszen bezártak a vendéglátóhelyek, némelyik legföljebb ételkiszállítással igyekezett fenntartani magát. Ha méret szerint nézem a vállalkozásokat, a kis és közepes méretű cégek helyzete se éppen rózsás. Szám szerint egyelőre nem lehet tudni, hány ilyen vállalkozás megy csődbe vagy jut felszámolásra, hiszen ez majd csak hónapok múlva derül ki, de az biztos, hogy nem kevesen voltak kénytelenek minden dolgozójukat elbocsátani.

Említette, hogy fokozatos lesz az újraindulás. Hogyan kell ezt érteni?

  • A május 4-ével hozott könnyítő, lazító intézkedések egyfajta starthelyzetbe hozták a cégeket, vállalkozásokat. Ez azonban nem egyformán érinti a gazdaság minden szereplőjét. Az ipari cégek újraindulása nagyban függ a beszállítóik alapanyag ellátottságától, ami esetenként a külföldi partnerek termelésére épül. Ez egy nagyon érzékeny terület, nehéz megbecsülni, hogy mikor állhat helyre a megszokott termelési rend. A turizmusban is kell pár hónap, amíg elindulhatnak az utazások. A kereskedelem és a vendéglátás kicsit talán könnyebb helyzetben van, de a korábbi forgalom ebben a szegmensben is nyilván még hónapokig elmarad.

Kovacs_Vince02

Az általam említett újraindulás véleményem szerint nagyjából két hónapot vesz majd igénybe, feltéve, ha a járványhelyzet alakulása ezt lehetővé teszi. Ha minden a reményeink szerint alakul, akkor a gazdaság júliusban kezd majd hasonlítani a normál működéshez. Azaz: a második félév első két hónapja hozhat némi felfutást, ami megalapozhatja azt, hogy őszre – úgy ahogy – helyreáll a megszokott rend. Ehhez persze az is kell, hogy ne váljon be az a jóslat, miszerint őszre megérkezhet a koronavírus második hulláma. Véleményem szerint a GDP éves szinten így is jelentősen mínuszba megy át, akár – bár ne legyen igazam – a csökkenés a két számjegyet is megközelítheti.

Mi a kamara feladata a jelenlegi helyzetben?

  • A kamara – továbbra is összehangoltan – figyeli a gazdasági eseményeket, gyűjti a véleményeket és a javaslatokat a gazdaság szereplőitől, és továbbítja azokat a kormányzat felé. Hetente tartunk videokonferenciákat a kamarai vezetők részvételével, értékeljük az eseményeket, csokorba szedjük a teendőket és további intézkedéseket készítünk elő. Most például arról igyekszünk meggyőzni a kormányzatot, hogy indokolt meghosszabbítani a jelenleg három hónapos munkahely keresési támogatást. Tisztában vagyunk vele, hogy mindenkinek, a munkáját elvesztett dolgozónak és a kormányzatnak is az a legfontosabb érdeke, hogy mielőbb munkát vállaljon a munkanélküli és gyorsan jövedelemhez jusson. Ezzel együtt mégis meg kell hagyni annak a lehetőségét, hogy hosszabb ideig kapjanak támogatást, akiknek három hónap se elég az elhelyezkedésre. A kialakult helyzetben, a közös teherviselés igényét szem előtt tartva szerintem a lengyel példát kellene követni. Eszerint a terheket az államnak, annak dominanciájával, valamint a munkaadónak és a munkavállalónak közösen kell viselni.

 

Burkon László


Kovács Vincével készült riport a Montage magazinban jelent meg. A kiadvány ide kattintva letölthető.

- VasiGazdaság

A bejegyzés elkészítését a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. A kamara célja, hogy az itt megjelent információkkal és további, ehhez hasonló tartalmakkal segítse a helyi vállalkozókat az üzleti fejlődésben.

Szólj hozzá!

Muszáj bejelentkezned, hogy hozzászólhass!